Har CBD biverkningar? Är det farligt att överdosera?

0  comments

CBD

CBD är en av många föreningar/ämnen som finns i cannabisväxten. Till skillnad från den kanske mer kända molekylen, THC (tetrahydrocannabinol), är CBD icke-psykoaktivt, vilket betyder att det inte får dig att känna dig "hög" eller "påverkad". CBD har alltså inte den biverkningen. 

Potentiella Biverkningar av CBD

Trots dess icke-psykoaktiva egenskaper kan CBD ha vissa biverkningar, även om det är ovanliga. Dessa inkluderar:

  1. "Utrensningssymptom" vid första användning: Några individer kan uppleva milda symptom såsom magbesvär eller huvudvärk när de börjar ta CBD. Dessa symptom är oftast tillfälliga och avtar vanligtvis efter några dagar.
    Dessa besvär kan också vara relaterat till bäraroljan, den olja som hampan är blanda med för att få fram en CBD-olja. 
  2. Variationer i energinivåer och aptit: Det har rapporterats att vissa känner sig tröttare när de börjar använda CBD olja, medan andra upplever en ökning av energi. Likaså kan CBD påverka aptiten på olika sätt för olika personer.
  3. Allergier: CBD kommer från en naturlig växt och det finns personer som är allergiska mot hampa-/cannabis-växten. Finns självklart också de som är allergiska mot andra delar i de CBD-produkter som finns. T.ex. bäraroljan, höljet på kapslarna, limmet i plåstren osv.

Är Det Riskfritt att Överdosera CBD?

En viktig aspekt att notera är att CBD inte interagerar med de delar av hjärnan som reglerar andning och hjärtfunktion. Detta innebär att en överdosering inte leder till livshotande tillstånd som det kan göra med vissa läkemedel och alkohol. Det är dock alltid viktigt att börja med låga doser och gradvis öka dosen för att se hur din kropp reagerar.

Avslutande Tankar

CBD olja erbjuder många potentiella hälsofördelar och dess biverkningar verkar vara minimala för de flesta användare. Som med alla kosttillskott, är det viktigt att lyssna på din kropp. Du bör självklart inte fortsätta om du upplever stora biverkningar.  

Denna växande popularitet och användning av CBD i olika former öppnar upp för nya forskningsområden, och vi kan förvänta oss att lära oss mer om denna fascinerande förening, och även eventuella biverkningar, i framtiden.


Tags


Du kanske tycker om de här inläggen också...

Dosering av CBD-olja

Dosering av CBD-olja
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>